Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene voorwaarden van Muziekles in Edam VOF.

Lesgeld

In seizoen 2023 – 2024 bedraagt het lesgeld €24,50 voor een les van 30 minuten. In principe ga je een overeenkomst aan van een half schooljaar (van september tot februari en van maart tot juli) tenzij er een andere afspraak is overeengekomen tussen de docent en de leerling.

Voor het betalen van het lesgeld hanteren we 2 betalingstermijnen: september en februari.

Het lesgeld wordt betaald na het ontvangen van de factuur aan het begin van elke termijn.

Restitutie

Als we verhinderd zijn zullen we zorgen voor een alternatieve lestijd/-dag. Lukt het niet om iets anders af te spreken, dan wordt het lesgeld voor die les gerestitueerd. Indien er sprake is van overmacht gaan wij er vanuit dat we kijken naar een oplossing die voor beide partijen redelijk is.

Restitutie van het lesgeld vindt ook plaats als de docent meer dan twee keer ziek is geweest.

Bij afwezigheid van de leerling kunnen wij geen lesgeld restitueren.

Opzeggen

Er zijn twee momenten per seizoen voor het opzeggen van de lessen: per september en per februari. Opzegtermijn is 4 weken, dus uiterlijk begin augustus of begin januari.

Vakanties

Aan het begin van het seizoen maken wij een overzicht van de vakanties. (Deze vallen over het algemeen samen met de schoolvakanties in het Basisonderwijs.) In de vakanties worden er geen lessen gegeven.

Privacyverklaring

Muziekles in Edam VOF is een kleine praktijk. Het contact met de leerlingen is persoonlijk en verloopt via de docent.
Op het moment dat je ons benadert voor een muziekles ben je zelf initiatiefnemer voor het doorgeven van je persoonlijke gegevens.
Pas op het moment dat er tot lessen wordt overgegaan word je opgenomen in onze administratie.
Wij zijn genoodzaakt jouw gegevens 7 jaar te bewaren. Dit doen we op een veilige plek.

Wij laten onze administratie doen door een administrateur die na het verwerken van de Belastingaangifte al jouw gegevens aan ons retourneert.

Indien je na het beëindigen van de lessen bij Muziekles in Edam VOF jouw gegevens verwijderd wil hebben dan kun je hierom vragen. Wij zullen vervolgens al jouw gegevens na de wettelijke termijn vernietigen.

Muziekles in Edam VOF houdt zich niet bezig met emailmarketing en zal je nooit benaderen anders dan over jouw muzieklessen of het uitwisselen van informatie die in de lessen ter sprake komt.